Vidíte svět horší, než doopravdy je? – Otestujte se!

Kdykoliv v těchto dnech píšu známým do USA nebo jinam mimo Česko, prakticky vždycky začínám tím, jak se Česko denodenně mění k lepšímu a jak skvěle se tady žije. Jenže lidé, které tady potkávám, ten pocit nemají. 

Nezdá se jim, že by si žili pohodlně nebo snad dokonce nějak extra dobře. O Česku, a vlastně i o světě mají podobné mínění jako můj tatínek, který při pohledu na večerní zprávy pravidelně zaúpí: "Svět se řítí do záhuby. Dobře jsme se už měli."

Hm. Pravda je, že někdy (no, dost často) ani nemusím zapínat televizi nebo otevírat noviny a taky mám sklon brblat, že svět je rok od roku horší místo k žití. Trocha češství ve mně prostě pořád zůstává. :) Což není zrovna ideální nastavení mysli pro ženu, která vychovává malé dítě a píše optimistický blog o životě. A tak mi udělalo radost, když jsem objevila knihu "Faktomluva", která tvrdí, a především na faktech ukazuje, přesný opak: rok od roku se máme lépe. Nejen my, obyvatelé Česka. Lépe se mají lidé na celém světě, jen si to neuvědomujeme. 

Můžete se o tom přesvědčit sami. Hans Rosling, autor Faktomluvy (vydalo nakladatelství Jan Melvil Publishing), začíná svoji knihu testem, ve kterém si tipnete, jak na tom svět je. Podle odpovědí pak uvidíte, jestli ho vidíte příliš pesimisticky, přehnaně optimisticky anebo tak, jaký ho doopravdy máme. 

Schválně si ho zkuste. Tady jsou otázky, správné odpovědi najdete pod testem:

1. Kolik dívek v zemích s nízkým příjmem dnes dokončí základní školu?
a, 20%
b, 40%
c, 60%

2. Kde žije většina světové populace?
a, v zemích s nízkým příjmem
b, v zemích se středním příjmem
c, v zemích s vysokým příjmem

3. Jak se během posledních 20 let změnil podíl světové populace žijící v extrémní chudobě?
a, téměř se zdvojnásobil
b, zůstal víceméně stejný
c, snížil se téměř na polovinu

4. Jaká je dnes celosvětově průměrná délka života?
a, 50 let
b, 60 let
c, 70 let

5. Na světě dnes žijí zhruba 2 miliardy dětí ve věku 0 - 15 let. Kolik dětí bude podle prognózy OSN na světě v roce 2100?
a, 4 miliardy
b, 3 miliardy
c, 2 miliardy

6. Podle prognózy OSN vzroste do roku 2100 světová populace o další 4 miliardy lidí. Jaký je hlavní důvod?
a, bude více dětí (věk do 15 let)
b, bude více dospělých (věk 15 - 74 let)
c, bude více starých lidí (věk 75 let a více)

7. Jak se za posledních sto let změnil ve světě roční počet úmrtí způsobený přírodními katastrofami?
a, vzrostl více než dvojnásobně
b, zůstal zhruba na stejné úrovni
c, snížil se na méně než polovinu

8. Na světě dnes žije zhruba 7 miliard lidí. Která z následujících mapek nejlépe vystihuje jejich rozmístění?
(Každý panáček představuje 1 miliardu lidí.)9. Kolik procent ročních dětí je dnes celosvětově naočkováno proti nějaké nemoci?
a, 20%
b, 50%
c, 80%

10. Celosvětově chodili dnes třicetiletí muži do školy v průměru 10 let. Kolik let chodily do školy ženy stejného věku.
a, 9 let
b, 6 let
c, 3 roky

11. V roce 1996 byli na seznamu ohrožených druhů tygr, panda velká a nosorožec černý. Kolik z těchto tří druhů je dnes ohroženo ještě kritičtěji?
a, dva z nich
b, jeden z nich
c, žádný z nich

12. Kolik procent lidí na světě má přístup k elektrické energii?
a, 20%
b, 50%
c, 80%

13. Světoví klimatologové se domnívají, že během následujících sta let se průměrná teplota na zemi změní následovně:
a, zvýší se
b, zůstane stejná
c, sníží se

Pokud jste dopadli jako většina světové populace (Rosling dal test 12 tisícům lidí ve 14 zemích světa), vidíte svět horší, než ve skutečnosti doopravdy je. Většina lidí, včetně mně, upřímně přiznávám, se dostala maximálně ke třetině správných odpovědí. 

Velmi mě to překvapilo. A říkám si, kolikrát denně se kvůli neznalosti faktů nebo kvůli zaměření na špatné zdroje, ze kterých fakta čerpám, zbytečně připravuju o kus radosti ze života.  


Správné odpovědi: 
1c, 2b, 3c, 4c, 5c, 6b, 7c, 8a, 9c, 10a, 11c, 12c, 13a.