READ MY NOTES: Nevědění

V těchto dnech začínám do e-mailu a aplikací dostávat různé žebříčky toho nej za rok 2023. Zdá se mi to strašně brzo - vždyť rok má před sebou ještě celý měsíc. Ale je pravda, že pár oblíbenců, které prosinec nejspíš nepřekoná, už mám taky. V mých nej knihách za rok 2023 určitě bude právě dočtené Kunderovo Nevědění. Záložkové papírky s tím, co si vypsat, mám na každé druhé stránce. Přepisovat sem každou založenou pasáž takto krátkého románu mi ale nedává ani smysl, ani to není fér k autorovi a vydavateli. Jednu mimořádně silnou část si sem ovšem dát musím. 


"Řekněme, že lidský život je dlouhý osmdesát let. Přibližně na tu dobu si každý svůj život představuje a organizuje. To, co jsem teď řekl, všichni vědí, ale málokdy si člověk uvědomuje, že počet let, který nám je vyměřen, není prostý kvantitativní údaj, vnější charakteristika (jako délka nosu nebo barva očí), ale že tvoří součást samé podstaty člověka. Ten, kdo by mohl žít, v plné síle, dvakrát déle, tedy řekneme sto šedesát let, by nepatřil k témuž druhu jako my. Nic by v životě nebylo stejné, ani láska, ani ctižádost, ani city, ani nostalgie, nic. Kdyby se emigrant po dvaceti letech prožitých v cizině vracet do rodné země a měl před sebou ještě sto let života, sotva by zakoušel pohnutí Velkého Návratu, pravděpodobně by to pro něj vůbec nebyl návrat, jen jedna z mnoha oklik na dlouhé dráze jeho existence. Neboť sám pojem vlasti, v ušlechtilém a citovém smyslu tohoto slova, je svázán s relativní krátkostí našeho života, který nám skýtá příliš málo času, abychom se připoutali k jiné zemi, k jiným zemím, k jiným jazykům."Knihu koupíte třeba tady. Pokud jste někde v cizině, myslím, že se dostane i do vašeho žebříčku oblíbených.