Proč jsem přihlásila dítě do české školy, když už chodí do mezinárodní?

Kromě mezinárodní školy tady v Kuala Lumpur chodí můj Benjamín na dálku do 1. třídy i v Česku. Vybrala jsem pro něj zatím kmenovou školu v Dražovicích, odkud pocházím a která je tudíž naše spádová. Co se týká přezkoušení, ještě uvidíme, jak na tom bude s češtinou a taky kde vlastně budeme bydlet. 

Podle současných zákonů není povinné hlásit dítě v Česku do školy, ale je povinné dokládat buď ministerstvu školství nebo případné kmenové škole, že dítě ve věku 6 – 15 let plní docházku v zahraničí. (Spousta dobrých informací je k tomu například tady.) Myslím, že je to krok dobrým směrem, protože potkávám čím dál víc českých rodičů, kteří jsou vůbec rádi, když jejich děti česky rozumí a aspoň jednoduše mluví. Opravdu to není tak, že stačí, aby český rodič mluvil a dítě řeč samo pochytí. Češtině je potřeba se věnovat, a to se někdy dělá dost těžko. Ať mluvím sama za sebe: Benjamínova škola končí každý den 14:30 odpoledne, než se dostane domů, je po třetí hodině. Když má kroužky, návrat se ještě o hodinu posune. Dvakrát týdně chodíme s kamarády na fotbal, jednou na gymnastiku. V ty dny jsem ráda, když se nám poštěstí vmáčknout někam čtvrthodinku čtení. Dalo by se i víc, ale to by znamenalo, že bych ho ochudila o kamarády – ze školy, z fotbalu, z domu, kde bydlíme, o čas s Oliverem, o volnou hru jen tak doma, a to nechci. Přesto jsem ho do české školy zaregistrovala, upřímně, ani to v mé hlavě nikdy nebylo nastavené jinak. Říkala jsem si, že sem sepíšu pár důvodů, třeba by to mohlo někoho inspirovat. 

Případný návrat
Nejsme v Malajsii ani nikde jinde natrvalo a život v Česku pro nás je a vždycky bude hodně ve hře. Bude pro nás všechny samozřejmě snazší začlenit se a začít tam, pokud děti budou umět aspoň trochu česky. Jazyk je základní pojítko k zemi a ke kultuře. Když se vrátíme, nezačnou tudíž úplně od nuly. 

Jazyk je spojení s rodinou
Nikdy jsem nepochybovala o tom, že bych chtěla, aby moje děti uměly česky a měly společný jazyk s mými rodiči. Zeměpisně jsme od nich teď natolik daleko, že jediný most, který tu dálku aspoň trochu dokáže překlenout, je dodat jim aspoň jazyk, kterým mluví babička a děda. S tím, jak děti rostou, jsou moje možnosti samozřejmě omezené – časově i tematicky. Školu vnímám jako skvělou možnost, jak – zatím jen Benjamínovi – dodat i něco jiného než jen "kuchyňskou češtinu", kde se opakuje pořád to samé: Co jste dělali ve škole? Máš hlad? a podobně. Do první třídy jsme dostali slabikář a prvouku, možnosti konzultace s paní učitelkou, zkrátka podporu. A s ní rozšířené obzory, na některé z nichž jsem dávno zapomněla. Díky Slabikáři teď společně (znovu)objevujeme třeba Včelku Máju, díky prvouce roční období, která Benjamín už tři roky nezná a tak dál. Míru toho, co by měli kluci v češtině znát, budu určitě přehodnocovat s tím, jak budou růst a k čemu budou směrovat. Předpokládám, a jsem pro, aby jejich hlavním jazykem byla angličtina. Asi mi tedy nebude tolik záležet na pravopisu nebo specifické české slovní zásobě třeba z biologie. Ale to uvidíme.

Jazyk je motivace
Jazyk mě živí. Považuju ho za jeden z nejlepších vynálezů lidstva a opakovaně žasnu, kolik se z dvaceti, možná třiceti písmen různých abeced dá sestavit třeba ... příběhů a knih. (Často ke mně tohle žasnutí přichází ve chvíli, kdy čtu.) Jazyk je pro mě radost a proces učení jakési nikdy nekončící dobrodružství, kterému se člověk může věnovat celý život. Benjamínův učitel španělštiny (v mezinárodní škole je od předškoláků povinný jeden cizí jazyk – španělština nebo čínština) mi nedávno vyprávěl, že u šestiletých dětí ani tak nejde o to, aby mluvily španělsky, aby je dokázal nadchnout pro myšlenku, že "se mohou naučit španělsky a že to může být zábavné, nehledě na to, jestli to má mít nějaký přesně daný cíl" jako třeba známku. Jazyk nabízí širší perspektivu, nové vidění světa, věcí, posunuje představivost. A protože v Malajsii jsem na češtinu jen já, kdo ji dětem předává, je dobré přidávat k tomu další lidi a instituce – prarodiče, školu, materiály a přístupy, na které bych sama nenatrefila.  

Je to závazek
Jsem dost zodpovědná, abych si na češtinu sedla s Benjamínem i bez školy. Ale přece jenom, když to děláme se školou v zádech, cítím větší zodpovědnost, je to cílenější, je složitější si říct, že "dneska se mi nechce, jdeme se radši koupat". Závazky na mě vždycky fungovaly a budou i dál. 

Je to krok k českému základnímu vzdělání
Ohledně přezkoušení si zatím názor formuju a uvidíme. Benjamín na nic takového není z mezinárodní školy zvyklý. Sice rád ukazuje, co dovede, ale jen když si je jistý, že to umí. Pokud bychom do budoucna byli v Česku, české vysvědčení není k zahození, ale zatím mi jde opravu hlavně o to ho motivovat, udržovat, co česky umí, rozšiřovat mu obzory. A nejistota ohledně naší budoucnosti mi napovídá, že je lepší být připravený. Osekávat a rušit můžeme vždycky, je to jednodušší než přidávat. 

Moc ráda si přečtu o vašich důvodech, pokud máte nebo naopak nemáte kmenovou školu v Česku. Děkuju!